Safevi Devleti: İran’ın tarihi gücü

Safevi Devleti, İran coğrafyasında kurulan ve İslam dünyasındaki önemli bir güç olan bir devlettir. Tarihçiler, genellikle Safevi Devleti’nin 1501 yılında Şah İsmail tarafından kurulduğu konusunda hemfikirdirler. Safevi Devleti’nin kuruluşu, hüküm süresi, çöküşü ve hükümdarları hakkında detaylar araştırılmaktadır. İşte, Safevi Devleti tarihi…

SAFEVİ DEVLETİNİN KURULUŞU

Safevi Devleti, Şah İsmail tarafından 1501 yılında İsfahan’da kuruldu. Şah İsmail, Safevi tarikatının lideri olarak, siyasi gücünü kullanarak devleti kurdu ve İran’ı Safevi İmparatorluğu’nun merkezi haline getirdi.

SAFEVİ DEVLETİNİN HÜKÜM SÜRESİ

Safevi Devleti, 1501-1736 yılları arasında, yaklaşık 235 yıl boyunca İran coğrafyasında hüküm sürdü. Bu dönemde, Safevi Devleti kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda birçok ilerlemeye imza attı. Özellikle, Safevi dönemi İran’ı, Şii İslam’ın merkezi haline getirdi.

SAFEVİ DEVLETİNİN ÇÖKÜŞÜ

Safevi Devleti, 1736 yılında Afgan istilası ve Nadir Şah’ın tahtı ele geçirmesiyle çöktü. Nadir Şah, Safevi Devleti’nin sonunu getirerek Afşar Hanedanı’nı kurdu. Bu dönemde İran’da yaşanan karışıklıklar, Safevi Devleti’nin zayıflamasına ve sonunu getirmesine yol açtı.

SAFEVİ DEVLETİ HÜKÜMDARLARI

Safevi Devleti’nin hükümdarları arasında Şah İsmail, Şah Tahmasp, Şah Abbas, Şah Sultan Hüseyin gibi önemli isimler bulunmaktadır. Her biri devletin farklı dönemlerinde liderlik yaparak Safevi Devleti’nin tarihinde etkili olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir